Birthday Wishes For Chachi Ji In Punjabi

Chachi ji is Father’s Younger Brother’s Wife and is written as ਚਾਚੀ in Punjabi. The nephews and nieces call her husband (father’s younger brother) as Chacha also written as ਚਾਚਾ in Punjabi. Chacha is usually very close to his nephews and nieces being the younger brother of the father of kids and hence Chachi too becomes very loving aunt of the kids. If you are looking for some greetings for birthday of Chachi, you have approached at the right page. Following are the best and colorful greetings for birthday of chachi ji.

Page 1 of 212

ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ Dear ਚਾਚੀ ਜੀ

ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ Dear  ਚਾਚੀ ਜੀ

azbirthdaywishes-7553

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ

azbirthdaywishes-7545

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਚਾਚੀ ਜੀ ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ

ਚਾਚੀ ਜੀ ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ

azbirthdaywishes-7535

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਚਾਚੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤਾਂ ਚ ਵੀ ਰੋਸaਨੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਚਾਚੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤਾਂ ਚ ਵੀ ਰੋਸaਨੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

azbirthdaywishes-7523

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਪਿਆਰੇ ਚਾਚੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ

ਪਿਆਰੇ ਚਾਚੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ

azbirthdaywishes-7515

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ

ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਚਾਚੀ ਜੀ

azbirthdaywishes-7504

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ

ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਚਾਚੀ ਜੀ।

azbirthdaywishes-7486

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ

ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਚਾਚੀ ਜੀ।

azbirthdaywishes-7479

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਪਿਆਰੇ ਚਾਚੀ ਜੀ

ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਪਿਆਰੇ ਚਾਚੀ ਜੀ

azbirthdaywishes-7465

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਚਾਚੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ

ਚਾਚੀ  ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ

azbirthdaywishes-7453

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Page 1 of 212