ਆ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਟੂ ਆ ਗਰੇਟ ਜੀਜਾ ਜੀ ਏਂਡ ਆ ਵੰਡਰਫੁੱਲ ਪਰਸਨ। ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂ ਹੈਪਪੀਨੇਸ਼ੱਸ ਆਲਵੇਸ

ਆ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਟੂ ਆ ਗਰੇਟ ਜੀਜਾ ਜੀ ਏਂਡ ਆ ਵੰਡਰਫੁੱਲ ਪਰਸਨ। ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂ ਹੈਪਪੀਨੇਸ਼ੱਸ ਆਲਵੇਸ

azbirthdaywishes-7492

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Jiju, Jija Ji In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment