Chúc ấy những gì tốt đẹp nhất mà chưa từng ai chúc ấy.

Chúc ấy những gì tốt đẹp nhất mà chưa từng ai chúc ấy.

Mình sẽ luôn ở đằng sau ấy.

Luôn âm thầm và lặng lẽ đi suốt cuộc đời ấy.

Khi ấy cần, mình sẽ đến bên cạnh ấy.

HAPPY BIRTHDAY TO YOU ……!!!

azbirthdaywishes-10822

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Vietnamese

Leave a comment