Chúc ấy những gì tốt đẹp nhất mà chưa từng ai chúc ấy.

(No Ratings Yet)

Chúc ấy những gì tốt đẹp nhất mà chưa từng ai chúc ấy.

Mình sẽ luôn ở đằng sau ấy.

Luôn âm thầm và lặng lẽ đi suốt cuộc đời ấy.

Khi ấy cần, mình sẽ đến bên cạnh ấy.

HAPPY BIRTHDAY TO YOU ……!!!

azbirthdaywishes-10822

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Vietnamese

Leave a comment