Birthday Wishes In Zulu

Looking for birthday wishes in Mandarin? Here’s how to say Happy Birthday in Mandarin Language and some colorful happy birthday images in Mandarin.
Happy Birthday : Halala ngosuku lokuzalwa , usuku lokuzalwa oluhle
Welcome : Ngiyakwemukela
Hello : Sawubona
How are you? : Unjani?
What’s your name? : Ngubani igama lakho?
My name is …: Igama lami ngu…
Good morning: Sawubona
Good afternoon: Sawubona
Good evening: Sawubona
Good night :Lala kahle!
Have a nice day :Ube nosuku oluhle!
Have a nice meal :Thokoleza ukudla!
Have a good journey : Ube nohambo oluhle!
I understand: Ngiyaqonda
I don’t understand: Angizwa
Yes: Yebo
No :Cha
Sorry :Ngiyaxolisa
Please :Ake
Thank you :Ngiyabonga
I love you :Ngiyakuthanda

Page 1 of 212

suku lokuzalwa oluhle nkosazana yami

suku lokuzalwa oluhle nkosazana yami

azbirthdaywishes-10741

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

Ube nosuku olubabazekayo.

Ube nosuku olubabazekayo.

azbirthdaywishes-10732

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

Mazibe yiqiniso zonke izifiso zakho.

Mazibe yiqiniso zonke izifiso zakho.

azbirthdaywishes-10720

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

halala ngosuku lokuzalwac

halala ngosuku lokuzalwac

azbirthdaywishes-10694

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

halala ngosuku lokuzalwac

halala ngosuku lokuzalwac

azbirthdaywishes-10708

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

Usuku olumnandi lokuzalwa

Usuku olumnandi lokuzalwa

azbirthdaywishes-11144

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

Usuku olumnandi lokuzalwa

Usuku olumnandi lokuzalwa

azbirthdaywishes-10664

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

halala ngosuku lokuzalwac

halala ngosuku lokuzalwac

azbirthdaywishes-10679

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

Usuku olumnandi lokuzalwa

Usuku olumnandi lokuzalwa

azbirthdaywishes-10641

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

Usuku olumnandi lokuzalwa

Usuku olumnandi lokuzalwa

azbirthdaywishes-10618

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Page 1 of 212