Birthday Wishes In Yoruba

Yoruba is a Niger-Congo language spoken in Nigeria, Benin, Togo and a number of other countries. Looking for birthday wishes in Yoruba? Here’s how to say Happy Birthday in Yoruba Language and some colorful happy birthday images in Yoruba.

Welcome : Ẹ ku abọ
Hello : Ẹ n lẹ
How are you? : Ṣe daadaa ni o wa?
What’s your name? : Ki ni orukọ rẹ?
My name is … : Orukọ mi ni……
Good morning : Ẹ ku aarọ
Good afternoon : Ẹ ku ọsan
Good evening : Ẹ ku alẹ
Good night : O da aarọ
Have a nice day : Oni a dara o
Have a nice meal : Ounjẹ ajẹye o
Have a good journey : O da abọ
I understand : O ye mi
I don’t understand : Ko ye emi
Yes : Bẹẹ ni
No : Bẹẹ kọ
Sorry : Pẹlẹ
Thank you : O ̣se
I miss you : Aro re so mi
I love you : Mo nifẹẹ rẹ

o ku ojo ibi

o ku ojo ibi

azbirthdaywishes-11143

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

o ku ojo ibi

o ku ojo ibi

azbirthdaywishes-11145

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

o ku ojo ibi

o ku ojo ibi

azbirthdaywishes-10640

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

o ku ojo ibi

o ku ojo ibi

azbirthdaywishes-10663

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

o ku ojo ibi

o ku ojo ibi

azbirthdaywishes-11120

HTML Code
Forum BB Code
Image URL