Birthday Wishes In Nepali

Looking for birthday wishes in Nepali? Here’s how to say Happy Birthday in Nepali Language and some colorful happy birthday images in Nepali.
Happy Birthday in Nepal is said as Birthday greetings: जन्मदिनको शुभकामना! (janmadinko shubhakamana)
Heartily wishing you on your happy birthday is said as तपाईलाई जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना in Nepal whose English font is tapailai janma dinko hardik mangalmaya shubhakamana .This phrase is used for elder people.

timilai janma dinko hardik mangalmaya shubhakamana. This is for younger people. Nepali: तिमीलाई जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना

Some more phrases in Nepali are:
Welcome :स्वागतम् (swagatam)
Hello: नमस्ते (namaste)
How are you?: तपाईंलाई कस्तो छ? (tapaaii lai kasto cha?)
What’s your name? :तपाईंको नाम के हो? (tapaaiiko naam ke ho?)
My name is … : मेरो नाम … हो (mero naam … ho)
Good morning : शुभ प्रभात (subha prabhat)
Good afternoon : नमस्कार (namaskar)
Good evening : शुभ सन्ध्या (subha sandhya)
Good night : शुभ रात्री (subha ratri)
Have a nice day : शुभ दिन (subha din)
Have a good journey : शुभ-यात्रा (shubha yatra)
Yes : हो (ho)
No : होइन (hoena)
Sorry : माफ गनुस्
Thank you : धन्यवाद (dhanyabad)
I love you : म तपाइलाइ माया गर्छु। (ma tapainlai maya garchu)

Page 1 of 41234

म लेखी देउ तिम्रो उमेर लाई चन्द्र तारा ले

म लेखी देउ तिम्रो उमेर लाई चन्द्र तारा ले

जन्म दिन मनाउ म फुलहरुको बहार ले

हरेक सुन्दरता संसारबट म लिएर आउ

घर आङन सजाउ म खुशी खुशी ले

janmadin ko subhakamana

azbirthdaywishes-10898

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

मित्र तिमी हौ मेरो सबै भन्दा प्यारो

मित्र तिमी हौ मेरो सबै भन्दा प्यारो

तिमीलाई शुभकामना छ तिम्रो जन्म दिन यार

मेरो कहिल्यै नजर न लगोस तिमीलाई

कहिल्यै उदास न होस प्यारो अनुहार तिम्रो

janmadin ko subhakamana

azbirthdaywishes-10903

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

काकी, तपाईलाई जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना

काकी, तपाईलाई जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना

azbirthdaywishes-10888

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

हजुरआमा, तपाईलाई जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना

हजुरआमा, तपाईलाई जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना

azbirthdaywishes-10838

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

आमा, तपाईलाई जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना

आमा, तपाईलाई जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना

azbirthdaywishes-10828

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

सोल्टिनीजी, तिमीलाई जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना

सोल्टिनीजी, तिमीलाई जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना

azbirthdaywishes-10868

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

तिमीलाई जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना

तिमीलाई जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना

azbirthdaywishes-10878

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

काका, तपाईलाई जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना

काका, तपाईलाई जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना

azbirthdaywishes-10883

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

जेठानज्यू, तपाईलाई जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सालाज्यू,

जेठानज्यू, तपाईलाई जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सालाज्यू,

azbirthdaywishes-10873

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

सासुआमा, तपाईलाई जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना

सासुआमा, तपाईलाई जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना

azbirthdaywishes-10858

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Page 1 of 41234