Birthday Wishes In Malagasy

Looking for birthday wishes in Malagasy? Here’s how to say Happy Birthday in Malagasy Language and some colorful happy birthday images in Fiteny Malagasy (Malagasy).
Happy birthday! : miarahaba anao nahatratra ny tsingerin-taona nahaterahanao! , tratry ny tsingerin-taona nahaterahanao! , arabaina tratry ny tsigerin-taoana nahaterahana
Hi! : manao ahoana e!!
Good morning! : Manao ahoana ianao!
Good afternoon! : manao ahoana e!!
Good evening! : manao ahoana e!!
Welcome! (to greet someone) : Tonga soa e!
How are you? (friendly): fahasalamana?
How are you? (polite) : manao ahoana ny fahasalamanao?
I missed you : nalahelo anao aho
Thank you (very much)! : misaotra betsaka!
Have a nice day! : mirary anao tontolo andro mahafinaritra!
Good night! : tsara mandry o!
Good night and sweet dreams! : Tsara mandry dia manaova nofy tsara
Have a good trip! : Soava dia!
Happy new year! : tratry ny taona!/miarahaba anao nahatratra ny taona vaovao!
Merry Christmas! : tratry ny Krismasy!/tratry ny Noely!
Happy Easter! : tratry ny Paska
Happy Pentecost! : tratry ny Pantekosta!
Congratulations! : miarahaba anao! , arabaina
Enjoy! (or: bon appetit) : mazotoa homana!
Best wishes! : mirary soa e!
What’s your name? : iza moa kay no anaranao?
My name is Arya : ny anarako dia Arya
Mr…/ Mrs. …/ Miss… : ramose,,,/Madama,,,/ramatoa kely,,,
I’m single : tsy manam-bady aho
I’m married : manam-bady aho

arabaina tratry ny tsigerin-taoana nahaterahana

arabaina tratry ny tsigerin-taoana nahaterahana

azbirthdaywishes-10604

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

tratry ny tsingerintaona nahaterahana

tratry ny tsingerintaona nahaterahana

azbirthdaywishes-11106

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

tratry ny tsingerintaona nahaterahana

tratry ny tsingerintaona nahaterahana

azbirthdaywishes-11129

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

arahabaina tratry ny tsingerin-taona nahaterahanao

arahabaina tratry ny tsingerin-taona nahaterahanao

azbirthdaywishes-10702

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

arabaina tratry ny tsigerin-taoana nahaterahana

arabaina tratry ny tsigerin-taoana nahaterahana

azbirthdaywishes-10687

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

arabaina tratry ny tsigerin-taoana nahaterahana

arabaina tratry ny tsigerin-taoana nahaterahana

azbirthdaywishes-10672

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

arabaina tratry ny tsigerin-taoana nahaterahana

arabaina tratry ny tsigerin-taoana nahaterahana

azbirthdaywishes-10649

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

arabaina tratry ny tsigerin-taoana nahaterahana

arabaina tratry ny tsigerin-taoana nahaterahana

azbirthdaywishes-10626

HTML Code
Forum BB Code
Image URL