Birthday Wishes For Jiju, Jija Ji In Punjabi

ਜੀਜਾ ਜੀ ( Jiju/ Jijaji) is your sister’s husband. Celebrate your Jijaji’s birthday like he is a part of your first family so that you create lifelong ties and a bond that lasts generations, whether you are a ਸਾਲੀ / ਸਾਲਾ (brother-in-law to him or his sister-in-law). Jiju’s (Brothers-in-law) may not be related to us by blood, but like our other family members, deserves to receive the warmest, most sincere, and sweetest birthday message on his special day. Everyone deserves the best birthday message so we composed messages just for your ਜੀਜਾ ਜੀ .

ਆ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਟੂ ਆ ਗਰੇਟ ਜੀਜਾ ਜੀ ਏਂਡ ਆ ਵੰਡਰਫੁੱਲ ਪਰਸਨ। ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂ ਹੈਪਪੀਨੇਸ਼ੱਸ ਆਲਵੇਸ

ਆ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਟੂ ਆ ਗਰੇਟ ਜੀਜਾ ਜੀ ਏਂਡ ਆ ਵੰਡਰਫੁੱਲ ਪਰਸਨ। ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂ ਹੈਪਪੀਨੇਸ਼ੱਸ ਆਲਵੇਸ

azbirthdaywishes-7492

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਆ very happy birthday ਟੂ ਆ ਗਰੇਟ ਜੀਜਾ ਜੀ, ਐਂਡ ਆ ਵੰਡਰਫੁੱਲ ਪਰਸਨ।ਵਿਸ਼ਿਗ ਯੂ happiness ਆਲਵੇਸ।

ਆ very happy birthday ਟੂ ਆ ਗਰੇਟ ਜੀਜਾ ਜੀ, ਐਂਡ ਆ ਵੰਡਰਫੁੱਲ ਪਰਸਨ।ਵਿਸ਼ਿਗ ਯੂ happiness ਆਲਵੇਸ।

azbirthdaywishes-7480

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀਜਾ ਜੀ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਜੀਜਾ ਜੀ।

ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀਜਾ ਜੀ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਜੀਜਾ ਜੀ।

azbirthdaywishes-7467

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਇਆ ਕਿ ਜੀਜਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੈੱਟ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ।

ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਇਆ ਕਿ ਜੀਜਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੈੱਟ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ।

azbirthdaywishes-7446

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਹਸਮੁਖ ਬੋਲ ਚਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਹਸਮੁਖ ਬੋਲ ਚਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋ।ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ।

azbirthdaywishes-7440

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ

ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ

azbirthdaywishes-7428

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆ ਜੀਜਾ ਜੀ

ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆ ਜੀਜਾ ਜੀ

azbirthdaywishes-7414

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਵਿਸ਼ਿੰਗ you ਆ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ, ਆਈ wish ਯੂ everything ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਨ life

ਵਿਸ਼ਿੰਗ you ਆ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ, ਆਈ wish ਯੂ  everything ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਨ life

azbirthdaywishes-7396

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ।

ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ।

azbirthdaywishes-7388

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ।ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਅਚੀਵ ਏਵਰੀਬਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਨ ਲਾਈਫ।

ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ।ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਅਚੀਵ ਏਵਰੀਬਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਨ ਲਾਈਫ।

azbirthdaywishes-7630

HTML Code
Forum BB Code
Image URL