ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನೀವು ಕೆಲಸ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಜನರು ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ.

(No Ratings Yet)

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನೀವು ಕೆಲಸ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಜನರು ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ. ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ , ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹಳೆಯದಾದ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಣಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು.

azbirthdaywishes-10300

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Kannada

More Entries

    None Found

Leave a comment