ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಇಂದು, ಏಕೆ ನೀವು ಬದಲಿಗೆ ಇದು ನಂದಿಸುವುದು ಒಂದು ಮೇಣದಬತ್ತಿಯ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ?

ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಇಂದು, ಏಕೆ ನೀವು ಬದಲಿಗೆ ಇದು ನಂದಿಸುವುದು ಒಂದು ಮೇಣದಬತ್ತಿಯ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ? ಮೇಣದಬತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ತರಬಹುದು. ನೀವು ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ.

azbirthdaywishes-10064

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Kannada

More Entries

    None Found

Leave a comment