ನಾನು ನೀವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ದಿನ ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಮೊದಲ ನೀವು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಗಳು ರಚಿಸಲು ದೇವರಿಗೆ

(No Ratings Yet)

ನಾನು ನೀವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ದಿನ ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಮೊದಲ ನೀವು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಗಳು ರಚಿಸಲು ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಲು ಅವಕಾಶ. ನಾನು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಿನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷ ದಿನ, ಸುಂದರ ದಿನ, ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ದಿನ. ಸಂತೋಷ ಆಚರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇಂದು ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿದ ಇಲ್ಲವೋ. ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

azbirthdaywishes-10097

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Kannada

More Entries

    None Found

Leave a comment