ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೇವಲ ನೀವು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಗೆ

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೇವಲ ನೀವು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೂರ್ಣ ತಿಳಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳುವ. ಹಾಗಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡ ಮೇಲಿನಿಂದ ಇದು ಕೂಗುತ್ತಾನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

azbirthdaywishes-10082

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Kannada

More Entries

    None Found

Leave a comment