మనసు నుంచి వచ్చే పిలుపు పిలుపు లోని ఆప్యాయత ఆప్యాయత లో అనురాగం

మనసు నుంచి వచ్చే పిలుపు
పిలుపు లోని ఆప్యాయత
ఆప్యాయత లో అనురాగం
అనురాగం లో అభిమానం
అభిమానం లో ఆపేక్ష
ఆపేక్ష తో కలబోసిన మమతలు
అన్ని ఒకచోట కలిస్తే……
అదే శివ…!!
హృదయపూర్వక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు…!!
ప్రేమతో…అక్క

azbirthdaywishes-7357

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Telugu

More Entries

    None Found

Leave a comment