ఇంతకీ యీ జ్ఞాపకాలన్నీ ప్రత్యేకంగా యీ రోజే తలుచుకోడానికి ఓ కారణముంది. అదేంటంటే

ఇంతకీ యీ జ్ఞాపకాలన్నీ ప్రత్యేకంగా యీ రోజే తలుచుకోడానికి ఓ కారణముంది. అదేంటంటే, ఇవ్వాళ సుజ్జీ పుట్టినరోజు. తను కోరుకున్నవన్నీ జరగాలనీ, తానెప్పుడూ సుఖ సంతోషాలతో ఆనందంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా! మీరూ నాతో పాటు సుజ్జీకి పుట్టిన రోజు జేజేలు చెపుదురూ! 🙂

azbirthdaywishes-7148

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Telugu

More Entries

    None Found

Leave a comment