* என் புது மலரே, மாறாத புன்னகை கொண்டு

* என் புது மலரே,

மாறாத புன்னகை கொண்டு

நீ பூத்திடவே

இந்த தோழியின் விருப்பம்,

நல் இயற்கையும் அதற்கு உதவும்.

azbirthdaywishes-4542

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Tamil

More Entries

    None Found

Leave a comment