* என் தாய்க்கு இணையாய் நீ தரும் நட்பின் அன்புக்கு,

* என் தாய்க்கு இணையாய்

நீ தரும் நட்பின் அன்புக்கு,

ஒரு தோழியாக இந்த கவிதையையே 

கொடுக்க முடிகிறது உன் பிறந்த நாள் பரிசாக

azbirthdaywishes-4525

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Tamil

More Entries

    None Found

Leave a comment