என் இனி(ணை)ய நட்பே. உன்னைப்பற்றி சின்ன கவி

என் இனி(ணை) நட்பே.

உன்னைப்பற்றி சின்ன கவி

நீ கேட்க

என் செல்ல கவிதை உன்னைப்பற்றி

என்னசொல்ல இக்கவியில்.

azbirthdaywishes-4480

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Tamil

More Entries

    None Found

Leave a comment