இல்லை முகவரி தெரியா என் கவிதையை

இல்லை

முகவரி தெரியா என் கவிதையை

என் தோல்வியாய் நீ நினைத்து

எனக்காய்

பிரம்மனிடம்

சண்டையிட்ட உன்

பற்றி  சொல்லவா ?

azbirthdaywishes-4499

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Tamil

More Entries

    None Found

Leave a comment