இதயம் இல்லா இயந்திரத்தில் இணையம் மூலம் நான்

இதயம் இல்லா இயந்திரத்தில் 

இணையம் மூலம் நான்

கண்டெடுத்த நல் இதயம்

கொண்ட உன்னைப் பற்றி சொல்லவா

azbirthdaywishes-4490

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Tamil

More Entries

    None Found

Leave a comment