હું સંપૂર્ણપણે હું તમને મારા ગર્લફ્રેન્ડ છે કે છું કેવી રીતે આભારી વ્યક્ત કરી શકતા નથી.

હું સંપૂર્ણપણે હું તમને મારા ગર્લફ્રેન્ડ છે કે છું કેવી રીતે આભારી વ્યક્ત કરી શકતા નથી. તમે મીઠી સ્માર્ટ અને ખૂબ છો. તમે કેવી રીતે મારા માટે પડી છે? હું માત્ર એક કોઈએ છું પરંતુ તમે મારા માટે મને પ્રેમ છે. એક અબજ હગ્ઝ અને ચુંબન.

azbirthdaywishes-4567

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Gujarati

More Entries

    None Found

Leave a comment