સ્વીટ! Thats શું મારા વિશ્વમાં તમે સાથે બની ગયું છે!

સ્વીટ! Thats શું મારા વિશ્વમાં તમે સાથે બની ગયું છે! આ ખાસ દિવસ પર, તમે હંમેશા સુખ આજે અને ઇચ્છા મારા બધા પ્રેમ મોકલવા. જન્મદિવસ ની શુભકામના!’azbirthdaywishes-4376

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Gujarati

More Entries

    None Found

Leave a comment