તમારા જીવનના આ ખાસ દિવસ પર, હું તમને હસતાં જોવા માંગો છો!

તમારા જીવનના આ ખાસ દિવસ પર, હું તમને હસતાં જોવા માંગો છો! હેપી જન્મદિવસ, મારા પ્રેમ, હું તમને પ્રેમ નથી, મારા પ્રિયતમ!

azbirthdaywishes-4351

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Gujarati

More Entries

    None Found

Leave a comment