ચિરાગ ની સામે તિમિર ની શું વિસાત ? સુર્ય નું અજવાળું નથી તો શું થયું ?

ચિરાગ ની સામે તિમિર ની શું વિસાત ?

સુર્ય નું અજવાળું નથી તો શું થયું ?

એક ચિરાગ જ બસ છે ઘર ને ઝળહળવા માટે ,

તમારા જન્મદિવસ ની શુભકામના છે સાથે .

azbirthdaywishes-4312

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Gujarati

More Entries

    None Found

Leave a comment