ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ।

ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ।

azbirthdaywishes-7448

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Lover In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment