ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ।ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਅਚੀਵ ਏਵਰੀਬਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਨ ਲਾਈਫ।

ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ।ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਅਚੀਵ ਏਵਰੀਬਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਨ ਲਾਈਫ।

azbirthdaywishes-7630

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Jiju, Jija Ji In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment