ਯੂ ਆਸ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਦੈਟ ਯੂ ਗਿਵ ਦਾ ਸੰਨ ਟੂ ਸ਼ਾਈਨ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਯੁ ਗਿਵ ਮੀ ਆ ਰੀਸਨ ਟੂੰ ਵੇਕ ਅੱਪ ਏਵੇਰੀ ਮੋਰਨਿੰਗ

ਯੂ ਆਸ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਦੈਟ ਯੂ ਗਿਵ ਦਾ ਸੰਨ ਟੂ ਸ਼ਾਈਨ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਯੁ ਗਿਵ ਮੀ ਆ ਰੀਸਨ ਟੂੰ ਵੇਕ ਅੱਪ ਏਵੇਰੀ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਹੈਪੀ ਬਰ ਡੇ ਬੇਬੀ।

azbirthdaywishes-7569

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Lover In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment