ਯੂ ਆਰ ਆ great ਪਰਸਨ, ਆ ਫ੍ਰੈਂਡ and ਯੂ deserve ਦ ਬੇਸਟ

ਯੂ ਆਰ ਆ great ਪਰਸਨ, ਆ ਫ੍ਰੈਂਡ and ਯੂ deserve  ਦ ਬੇਸਟ।ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਟੂ ਦ best ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਇਨ ਦ ਹੋਲ world

azbirthdaywishes-7505

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Fufa Ji, Fufad Ji In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment