ਯੂ ਆਰ ਆ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਨ ਵੋਮਨ ਅਦ ਟੂਡੇ ਇਸ ਯੂਅਰ ਬਰਡੇ ਸੋ ਆਈ ਵੀਆਂ ਗਾਡ ਵੀਵ

ਯੂ ਆਰ ਆ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਨ ਵੋਮਨ ਅਦ ਟੂਡੇ ਇਸ ਯੂਅਰ ਬਰਡੇ ਸੋ ਆਈ ਵੀਆਂ ਗਾਡ ਵੀਵ ਮੇਡ ਯੂ ਸੋ ਪਰਫੇਕਟ ਅਦ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦੀ ਲਵ ਅਦ ਹੈਪੀਨੇਸ ਇੰਲ ਦੀ ਵਰਲਡ।ਸੇਨਡਿੰਗ ਯੂ ਲਵ।

azbirthdaywishes-7533

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Lover In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment