ਯੂ ਆਰ ਆ ਗਰੇਟ ਪਰਸਨ, ਆ ਗਰੇਟ ਫ੍ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਯੂ ਡੀਸ੍ਰਵ ਦਾ ਬੇਸਟ।ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਟੂੰ ਦ ਬੇਸਟ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਨ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ।

ਯੂ ਆਰ ਆ ਗਰੇਟ ਪਰਸਨ, ਆ ਗਰੇਟ ਫ੍ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਯੂ ਡੀਸ੍ਰਵ ਦਾ ਬੇਸਟ।ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਟੂੰ ਦ ਬੇਸਟ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਨ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ।

azbirthdaywishes-7511

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Chachu, Chacha Ji In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment