ਯੂ ਆਰ ਆ ਗਰੇਟ ਪਰਸਨ, ਆ ਗਰੇਟ ਫ੍ਰੈਂਡ. ਐਂਡ ਯੂ ਡੀਸ੍ਰਵ ਦ ਬੇਸਟ।ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਟੂ ਦ ਬੇਸਟ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਨ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ।

ਯੂ ਆਰ ਆ ਗਰੇਟ ਪਰਸਨ, ਆ ਗਰੇਟ ਫ੍ਰੈਂਡ. ਐਂਡ ਯੂ ਡੀਸ੍ਰਵ ਦ ਬੇਸਟ।ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਟੂ ਦ ਬੇਸਟ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਨ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ।

azbirthdaywishes-7518

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Taya Ji In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment