ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ।

azbirthdaywishes-7412

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Chachu, Chacha Ji In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment