ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

azbirthdaywishes-7565

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Lover In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment