ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਜਹਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।

ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਜਹਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।

azbirthdaywishes-7384

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Husband In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment