ਮੁਬਾਕਰਾਂ ਉਸ super special ਚਾਚੀ ਨੂੰਜਿਸਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ

(No Ratings Yet)

ਮੁਬਾਕਰਾਂ ਉਸ super special  ਚਾਚੀ  ਨੂੰਜਿਸਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਿਘਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਚਾਚੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਰਾ ਸਾਥ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

azbirthdaywishes-7395

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Chachi Ji In Punjabi

Leave a comment