ਮੁਬਰਾਕਾਂ ਉਸ Super special ਨੂੰ ਜਿਸਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਿਘਲਾ ਦੇਵੇ,

(No Ratings Yet)

ਮੁਬਰਾਕਾਂ ਉਸ Super special ਨੂੰ ਜਿਸਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਿਘਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮਾਸੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

azbirthdaywishes-7393

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Massi Ji In Punjabi

Leave a comment