ਮਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤਾਂ aਚ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਮਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

azbirthdaywishes-7524

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Mami Ji In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment