ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਬਰਡੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੂ ਸਦਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰਾਣੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸੋਹਣੀਏ।

ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਬਰਡੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੂ ਸਦਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰਾਣੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸੋਹਣੀਏ।

azbirthdaywishes-7512

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Lover In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment