ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਈਏ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਝਬੂਝ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਤਕਾਰਦਾ ਹਾਂ

ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਈਏ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਝਬੂਝ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਤਕਾਰਦਾ ਹਾਂ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਚਾਚਾ ਜੀ।

azbirthdaywishes-7398

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Chachu, Chacha Ji In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment