ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ।ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ।ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ।

azbirthdaywishes-7500

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Lover In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment