ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹੈ।ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ

ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹੈ।ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

azbirthdaywishes-7587

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Lover In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment