ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ_ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ_ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

azbirthdaywishes-6974

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment