ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮਦਿਨ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦਰਸਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮਦਿਨ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦਰਸਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ।

azbirthdaywishes-7389

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Sister In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment