ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਫੁੱਫੜ ਜੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਫੁੱਫੜ ਜੀ

azbirthdaywishes-7454

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Fufa Ji, Fufad Ji In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment