ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਾਲ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਾਲ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਂ ਸੁਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜੀ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ।

azbirthdaywishes-7410

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Lover In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment