ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਰੂਰ ਹੋ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉਨੈ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੋ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਭੈਣ ਜੀ

ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਰੂਰ ਹੋ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉਨੈ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੋ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਭੈਣ ਜੀ

azbirthdaywishes-7528

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Sister In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment