ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੋ ਜੋ ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਹਾਨ ਹੋ।ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ

ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੋ ਜੋ ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਹਾਨ ਹੋ।ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

azbirthdaywishes-7627

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Husband In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment