ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਦੇ, ਪਰ ਜਿਥੇ ਵੀ ਖਿਲਦੇ ਹੋ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਦੇ, ਪਰ ਜਿਥੇ ਵੀ ਖਿਲਦੇ ਹੋ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ।ਸਾਡੀ ਜਿੰaਦਗੀ aਚ ਖਿਲਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ_ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

azbirthdaywishes-6964

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment