ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਰੋਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ।ਇੰਨੀਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ।

ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਰੋਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ।ਇੰਨੀਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ।

azbirthdaywishes-7415

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Sister In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment