ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਮਾਸੀ ਇੰਨੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮਾਸੀ ਜੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਮਾਸੀ ਇੰਨੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮਾਸੀ ਜੀ।

azbirthdaywishes-7424

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Massi Ji In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment