ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਮਾਮੀ ਇੰਨੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮਾਮੀ ਜੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਮਾਮੀ ਇੰਨੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮਾਮੀ ਜੀ।

azbirthdaywishes-7429

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Mami Ji In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment